Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств

Дата: 12.06.2020 11:22
Кількість переглядів: 913

 

Фото без опису   Постанова Кабінету Міністрів України

від 07 лютого 2018 року № 106 (зі змінами 447 від 03.06.2020)

 

«Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств»

 

Фінансова підтримка надається:

фермерському господарству,  яке має чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20000000 гривень, у власності та/або користуванні якого перебувають землі сільськогосподарського призначення; зареєстрованому в поточному році фермерському господарству, у власності та/або користуванні якого перебувають землі сільськогосподарського призначення, незалежно від обсягу чистого доходу (виручки

 

сільськогосподарському обслуговуючому кооперативу до складу якого входять одне і більше фермерських господарств, які відповідають вимогам, зазначеним у підпункті 1 цього пункту, а інші — фізичні особи, у власності та/або користуванні кожної з яких перебувають землі сільськогосподарського призначення або тварини, ідентифіковані та зареєстровані відповідно до законодавства

 

  • Фінансова підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів  надається для придбання вітчизняного обладнання для виробництва, збирання, зберігання, переробки, визначення якості, сортування та фасування сільськогосподарської продукції та техніки для її транспортування.

(надається шляхом компенсації 70 відсотків вартості техніки та обладнання без урахування сум ПДВ, але не більш як 3,0 млн. гривень на один кооператив, за умови попередньої оплати кооперативом 100 відсотків вартості і ПДВ за придбані та одержані у поточному році техніку та обладнання, а також  у разі залучення кооперативом банківського кредиту на строк до одного року в уповноваженому банку у національній валюті під заставу техніки та обладнання, що придбавається, на умовах попередньої оплати кооперативом 30 відсотків вартості і ПДВ).

  • Часткова компенсація витрат, пов’язаних з наданими сільськогосподарськими дорадчими послугами

(у розмірі 90 відсотків вартості, але не більше ніж 10 000 гривень. Надається на умовах та в порядку, визначених Мінекономіки);

  • бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) - новоствореним фермерським господарствам

               (фермерські господарства протягом перших трьох років після створення (реєстрації в ЄДР) можуть отримати бюджетну субсидію на одиницю оброблюваних угідь (1 га). Субсидія надається один раз на рік виключно для провадження сільськогосподарської діяльності в розмірі 3 000 гривень на 1 га, але не більше 60 000 грн.)

  • Спеціальна бюджетна дотація за утримання корів молочного напряму продуктивності

( надається на безповоротній основі фермерському господарству, у власності якого перебуває від п’яти корів, ідентифікованих та зареєстрованих відповідно до законодавства, за кожну наявну станом на 1 липня поточного року корову в розмірі 5 000 гривень але не більше 250 000 гривень).


 

1. Фінансова підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

Компенсується 70 відсотків вартості придбаного обладнання та техніки вітчизняного виробництва  без урахування сум податку на додану вартість,  але не більше ніж 3 000 000 гривень на один сільськогосподарський обслуговуючий кооператив

Крок 1. вибрати техніку чи обладнання.

Крок 2. сплатити в уповноваженому банку 100 % вартості обладнання та техніки і ПДВ за рахунок власних коштів, або за рахунок  залучення банківського кредиту на строк до одного року в уповноваженому банку у національній валюті під заставу техніки та обладнання, що придбавається, на умовах попередньої оплати кооперативом 30 відсотків вартості і ПДВ.

Крок 3. отримати обладнання/та техніку з підтвердними документами щодо його передачі.

  Крок 4. подати до 1 жовтня уповноваженому банку копії та оригінали таких документів:

копію статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу;

довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, у паперовій або електронній формі;

згоду одержувача щодо надання уповноваженим банком Мінекономіки інформації, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані, за формою, визначеною уповноваженим банком.

інформацію від Адміністратора Єдиного державного реєстру тварин про власників і наявну кількість ідентифікованого та зареєстрованого в установленому порядку поголів’я корів (кіз, овець) станом на 1 січня поточного року (щодо членів кооперативів, які провадять діяльність у галузі тваринництва);

інформацію з Державного реєстру потужностей операторів ринку про наявність відповідних потужностей (щодо членів кооперативів із заготівлі та переробки продукції бджільництва);

відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності та/або користування земельною ділянкою для кооперативу (щодо членів кооперативів, які провадять діяльність у галузі рослинництва);

баланс і звіт про фінансові результати за останній звітний період за встановленою формою, а кооперативи, зареєстровані у поточному році, — копію фінансового звіту за останній звітний період, що передує поданню заявки, за встановленою формою;

копію договору з постачальником техніки та обладнання;

копію платіжного доручення (у разі компенсації кредиту — про сплату 30 відсотків вартості техніки та обладнання, у разі компенсації вартості — про оплату 100 відсотків їх вартості);

акт приймання-передачі техніки та/або обладнання;

копію видаткової накладної;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та/або машини (якщо техніка підлягає обов’язковій державній або відомчій реєстрації).

Крок 5. отримати компенсацію 70 відсотків вартості без урахування ПДВ придбаної техніки та обладнання.

2. Часткова компенсація витрат, пов’язаних з наданими сільськогосподарськими дорадчими послугами

у розмірі 90 відсотків вартості, але не більше ніж 10 000 гривень на                                  1 фермерське господарство чи СОК 

Крок 1.  укласти договір про надання дорадчих послу;г

Крок 2.  надати дорадчі послуги згідно з договором;

Крок 3.  скласти акт наданих послуг;

Крок 4.  подати заявку та підтвердні документи до уповноваженого банку;

Крок 5.  отримати компенсацію.

 

3. Бюджетна субсидія на (1 гектар) новоствореним фермерським господарствам

(у перші три роки після його створення для провадження сільськогосподарської діяльності)

Через Миколаївське відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств у розмірі 3000 гривень на 1 гектар але не більше 60 000 гривень на одне фермерське господарство
Крок 1.  Для отримання субсидії новоствореним фермерським господарствам слід особисто подати до регіональних відділень Укрдержфонду заявку й такі підтвердні документи:
копію статуту фермерського господарства (для юридичної особи) або копія договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи);
відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою;
копію фінансового документа, що підтверджує чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20 000 000 гривень; фермерським господарствам, зареєстрованим у поточному році, – копія фінансового звіту за останній квартал;
довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, у паперовій або електронній формі;
згоду одержувача щодо надання Мінагрополітики інформації про нього, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані, за формою, визначеною уповноваженим банком;
довідку державного реєстратора про те, що господарство: не має порушеної справи про банкрутство;  не перебуває на стадії ліквідації та його не визнано банкрутом.
Крок 2.  отримати кошти на рахунок в уповноваженому банку.

 

Увага!!!  У разі коли новостворені фермерські господарства, у строки, визначені цим Порядком, подали належним чином оформлені заявку і підтвердні документи для отримання бюджетної субсидії, Укрдержфонд  включив їх до зведених реєстрів одержувачів бюджетних субсидій у жовтні — листопаді 2019 року, а бюджетна субсидія не виплачена через незалежні від них причини, у 2020 році бюджетна субсидія виплачується їм пропорційно заявленим сумам, за умови повторного подання до 1 вересня документів згідно з вимогами цього пункту.


 

4. Спеціальна бюджетна дотація за утримання корів молочного напряму продуктивності

Компенсація надається за кожну наявну станом на 1 липня поточного року корову в розмірі 5 000 гривень але не більше 250 000 гривень.

Крок 1. Мати у власності п’ят і більше корів, ідентифікованих та зареєстрованих відповідно до законодавства;

Крок 2. подати до 1 жовтня (станом на 1 липня поточного року) до Мінекономіки, такі документи:

копію статуту фермерського господарства (для юридичної особи) або копію договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи відповідно до статті 81 Закону України “Про фермерське господарство”);

одну із таких форм відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності та/або користування земельною ділянкою:

стосовно земель фермерського господарства як юридичної особи — для земельних ділянок, що перебувають у власності та/або користуванні фермерського господарства, або земельних ділянок, які перебувають у користуванні голови фермерського господарства, наданих йому із земель державної або комунальної власності для ведення фермерського господарства;

стосовно земель фермерського господарства, створеного без набуття статусу юридичної особи відповідно до статті 81 Закону України “Про фермерське господарство”, — для земельних ділянок, які перебувають у власності та/або користуванні членів фермерського господарства;

копію фінансового документа, що підтверджує наявність чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік (для фермерського господарства), а фермерські господарства, які зареєстровані в поточному році, — копію фінансового звіту або податкову декларацію платника податку за останній звітний період;

довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, в паперовій або електронній формі;

довідку, видану Укрдержфондом у довільній формі та чинну на дату подання заявки, про відсутність простроченої заборгованості.

заявку;

довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;

витяг з Єдиного державного реєстру тварин, виданий в установленому порядку.

Крок 3. Отримати кошти на поточний рахунок.

Важливо знати!!!

За напрямами: часткова компенсація вартості насіння, часткова компенсація вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, здешевлення кредитів, бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) для фермерських господарств (крім новостворених) у 2020 році виплачується лише фінансова підтримка, не виплачена одержувачам у 2019 році з незалежних від них причин, у разі повторного подання ними до 1 вересня документів.

Крім того!!!

  • доплата на користь застрахованих осіб - членів/голови сімейного ФГ без набуття статусу юридичної особи єдиного соціального внеску 

Постановою Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 р. № 565 затверджено «Порядок надання сімейним фермерським господарствам додаткової фінансової підтримки через механізм доплати на користь застрахованих осіб - членів/голови сімейного фермерського господарства єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», яка дозволяє сімейним фермерським господарствам, протягом 10 років отримувати фінансову підтримку у розмірі від 0,9 до 0,1 мінімального страхового внеску.

  • надання фінансової підтримки на поворотній основі

Постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1102 затверджено «Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам». Фінансова підтримка надається на поворотній основі у сумі, що не перевищує 500 тис. гривень, строком до п'яти років із забезпеченням виконання зобов'язання щодо повернення бюджетних коштів за бюджетною програмою  «Надання кредитів фермерським господарствам».

Фінансування програми здійснюється через Миколаївське відділення Укрдержфонду підтримки фермерських господарств

Контактні телефони департаменту агропромислового розвитку Миколаївської облдержадміністрації: (0512) 37 78 05; 37 74 02; 37 78 35.

Контактні телефони Миколаївського відділення Укрдержфонду:

(вул. Миру, 34, поверх 7, к.712, м. Миколаїв, 54034)  fermer014@gmail.com .

Диченко Андрій Федорович - директор  067 813 38 18

Братановська Юлія Олександрівна - заступник директора  063 402 44 44

Пляцок  Галина Іванівна - головний бухгалтер  050 287 82 74

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь